หลักสูตร เทคนิคการสอนทรี้ทเม้นท์การนวด
ศาสตร์แม่แก่

Kursus Urutan Batin


1. การนวดจับกระษัยเส้นระบบสืบพันธุ์ (การจับโดยละเอียด)    100,000 บาท *** หลักสูตรรองรับจากกระทรวงศึกษาธิการ

2. การนวดอัคนีนาคราช (การนวดนาคราชคืนชีพ โดยกักขังเลือด *** ไม่แตะสัมผัสองคชาต   50,000 บาท

3 . การนวดอัคนีโลหิตธาตุ บำบัด 500,000 บาท    *** หลักสูตรรองรับจากกระทรวงศึกษาธิการ


ศิษย์ยกพานครู


  
 

Recruit those interested in learning massage

 

re     

ค่าลงทะเบียน อัตราปกติ  ครูน้ำกับศาสตร์แม่แก่

 1. สอนนวดจับกระษัยเส้น ระบบสืบพันธุ์  (ศาสตร์แม่แก่) 

       KASAI NEI TSANG ( HEMBRA KASAI)

1. Kasai Nei Tsang (“Nuad Jub Kasai Sen” in Thai) or “Mae Kae” Style Traditional Massage for Genitals and Sexual Organs

 • วัน เริ่ม 09.00 - 16.30 ใช้เวลา 6.5 ชั่วโมง ต่อวัน   4-day intensive course from 9.00 am. to 4.30 pm. (6.5 hours/day)
 • ฝึกการนวดจริง Supervised hand-on training with actual client
 • เหมาะกับผู้ประกอบอาชีพนวด  เพื่อการต่อยอดองค์ความรู้เดิม  Suitable for massage therapists who want to extend their knowledges and enhance their practices

รายละเอียดของการเรียน   Course information

 • เรียนนวดเส้นกษัยระบบสืบพันธุ์เพื่อสุขภาพอย่างถูกต้อง โดยละเอียด เพื่อความปลอดภัย  Learn how to safely provide therapeutic massage for genitals and sexual organs in detail (“Nuad Jub Kasai Sen”) to release blockage in channels and improve reproductive health    
 • เรียนรู้เรื่องการทะลวงจักระ ด้วยการเคลื่อนอัณฑะ  Learn how to open Chakras (gates) of the body through the testicular energy movement
 • เรียนรู้หลักการ ปรับสมดุลยภาพของระบบอัตโนมัติในร่างกาย ให้กลับเข้าสู่สภาวะปกติ  
 • Learn the principles of Automatic adjustment of equilibrium in the body so as to turn to normal condition 
 • - Learn the principal of Autonomic Nervous System (ANS) homeostasis and how to rebalance the system

 • ครูขออธิบายเพิ่มเติม  #การจับกระษัยเส้นสืบพันธุ์โดยละเอียด

  #ครูผู้สอนมีประสบการตรงจากการนวดดูแลด้านนี้โดยต่อเนื่อง 10 ปี หรือมากกว่า 10,000 เคส
  ผู้สอนมีเจตจำนงค์ให้ผู้เรียนได้รู้โดยละเอียดในศาสตร์การจับกระษัยเส้นระบบสืบพันธุ์ อย่างแท้จริง จากศาสตร์แม่แก่ เป็นวิธีการแบบโบราณ
  1. การจับกระษัยเส้น ระบบสืบพันธุ์ชาย โดยเน้นเรื่องของเส้นเลือด โดยรอบอย่างละเอียด
  *** การสอน จะสอนการจับโดยผ่านผ้า และในผ้า 
  *** การสอนจะสอนการวางมือ การจับ การเยื้องมือ การขยับมือ นิ้ว การคลึง การกด การเหนี่ยว และการรั้งเส้น

 •  About the instructor

 • She has more than 10 years experience (or more than 10,000 cases) on providing this traditional style of treatment. She put an effort to pass on the inherited knowledge to students, so that they can truly understand and perform this ancient “Mae Kae” technique focusing on detailed vessel and vein systems of genital and sexual organs 

 •  *** In-class teaching and practice will be through a sheet and proper draping

 • *** The Instructor will go through all hand and finger movement techniques in detail with each student.

 • To reserve the course, please transfer an amount of  30,000 Thai Baht  5 days prior to the first day of the class via KASIKORNTHAI BANK Account #6972150566 Account name: Raan Baan Boon Auksika

 • ท่านใดสนใจก็ โอนมัดจำค่าเรียน เต็มจำนวน 30,000 บาท #ก่อนวันเรียน 5 วัน ในวันมาเรียน  

 • ธนาคาร กสิกรไทย 6972150566 ร้านบ้านบุญอักษิกา


 100
,000 บาท

Foreigner 5,500 $ USD


 


  2. สอนนวดต่อมลูกหมากดูแลบำบัดกลุ่มโรคในระบบสืบพันธ์ชาย  

Prostate Massage Therapy Course for Healing Male Reproductive System Disorders (Prostate and Epididymis)

สอนนวดตั้งและชูองคชาตจากการนวดต่อมลูกหมาก

 •  การตั้งและชูองคชาต  เพื่อการบริหารกล้ามเนื้อฟองน้ำ
 • Learn massage techniques to strengthen corpora cavernous and corpus spongiosum (sponge-like regions of the erectile tissue)
 • สอนการนวดเพื่อความยืดหยุ่น กล้ามเนื้ออุ้งเชิงกราน  
 • Learn massage techniques to ease tension of pelvic floor muscles
 • สอนนวดต่อมลูกหมาก จากภายนอก
 • - Learn massage techniques to perform external prostate massage (how to reach the prostate gland externally)
 • สอนเทคนิคการนวด อย่างมีศิลปะ ออกแรงผ่อนหนัก ผ่อนเบา พร้อมการยืดเส้นเอ็นและกล้ามเนื้อ
 • Learn techniques on how to apply appropriate amount of pressure and how to stretch muscles and ligaments
 • การกดต่อมลูกหมาก ภายนอกสู่ภายใน
 • Learn how to press prostate gland from outside in
 • การนวดต่อมลูกหมากจากภายนอกสู่ภายใน 
 • Learn how to massage prostate gland from outside in
 • การนวดต่อมลูกหมากภายใน
 • Learn massage techniques to perform internal prostate massage
 • การทะลวงท่อนหารู
 • Learn how to open energy channel through prostate gland in order to stimulate flow of energy — provides  warming effect along the energy channel
 • การเดินเส้น สุมนาวาตะ
 •  Learn how to open an energy channel through penis nerve system — provides cooling effect along the energy channel
 • เรียน 5 วัน ฝึกนวดเคสจริง 2 วัน(พวงอัณฑะและต่อมลูกหมาก)
 • 5-day intensive course including 2 days hand-on training with actual clients (testis and prostate)

Normal Price up 200,000 

Tuition fee

 155,000

Foreigner 10,000 $USD


 3. นวดแป้ง ยูงรำแพน (โยนี) ความอวบอูม และกระชับกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกราน  

(ศาสตร์ของแม่แก่)

Yoni Massage with glutinous rice flour (Thai traditional “Mae Kae” Style)


Yoni Massage with glutinous rice flour (Thai traditional “Mae Kae” Style) Course

This unique massage provides many benefits and therapeutic effects:

 • สี กลิ่น กลีบ อิ่ม กระชับ โอบรัดรอบลึงค์   This unique massage provides non-surgical vaginal rejuvenating and firming effects. Benefits may include: eliminates unusual odor, moistures skin of vulva and the genital area, and improves elasticity of vagina
 • ขับน้ำคาวปลา  stimulates natural and physiologic cleaning process of women’s reproductive system (vaginal discharge)
 • เพิ่มความมีน้ำมีนวล ให้ใบหน้า ดวงตา  provides revitalizing effects on facial skin and eyes
 • ปรับฮอร์โมนเพศ rebalances sexual hormones
 • ปรับน้ำหล่อลื่น  enhances vaginal lubricants
 • กล้ามเนื้อมดลูกอิ่มฟู เพิ่มโอกาสการเกาะตัวของตัวอ่อน เพิ่มโอกาสมีบุตร สำหรับผู้มีบุตรยาก  Promotes circulation to muscles surrounding uterus, and thus, may increase chances of conception to those with difficulty getting pregnant
 • ฟิต กระชับ ย้อนวัยสาว   tightens vagina (firm and fit)
 • ปรับเชิงกราน เพื่อความสมดุล  rebalances pelvic floor

Normal Price up 100,000 

Tuition fee

 85,000


Foreigner 5,500 $ USD

 4. อัคนีโลหิตธาตุบำบัด

Massage Therapy Groups of male reproductive system diseases 

(prostate and testicle ring) Man


หัวข้อหลักๆๆ ในการเรียนนวด Topics To Learn Massage.

 • เรียนนวดเส้นกษัยระบบสืบพันธุ์เพื่อสุขภาพอย่างถูกต้อง เพื่อความปลอดภัย  ​Learn how to massage reproductive for health and relaxation safely and correctly
 • รักษากลุ่มโรคในระบบสืบพันธุ์ Treatment of diseases of the reproductive system in the group. 
 • โรคหลอดเลือดในถุงอัณฑะโป่งพอง Blood in testicle bag,knitted.
 • โรคต่อมลูกหมากอักเสบ Prostate inflammation
 • ลดความเสี่ยงต่อ การเกิดโรคมะเร็งต่อมลูกหมาก และลดการแพร่กระจายของมะเร็ง Reduce the risk The incidence of prostate cancer. And reduce the spread of cancer.
 • 5 days

 Normal Price up 500,000 

Tuition fee

155,000


Foreigner 10,000 $USD5. อัคนีโลหิตธาตุ บำบัด หญิง

Massage Therapy Groups of male reproductive system diseases        

(prostate and testicle ring) Felman.


หัวข้อหลักๆๆ ในการเรียนนวด Topics To Learn Massage.

 • วิธีการนวด Sports Massage Horizontal lines,Vertical lines,By The Original Thai.     
 • นวดหินร้อน 60 ชม.  Thermal Krasai Massage Techniques The Reproductive System.
 • วิธีการนวดจับเส้นกษัยระบบสืบพันธ์  How To Massage Research line Krasai Felmen Reproductive System To The Health.
 • การนวดมดลูก ทั้งแบบภายใน และภายนอก
 • ใช้เวลาเรียน 5 days.

เพื่อความยืนหยุนที่ดีในกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานด้านในเพื่อการโอบ รัด รอบลึงค์

To the great flexibility of the pelvic floor muscles in order to hold the band around the penis. 

Create Flexible Muscles,Pelvis To Accommodate Penis.

Normal Price up 60,000 

Tuition fee

55,000


Foreigner

29,000 $USD 6. Massage Techniques,  Hot Stone Therapy .

 

 ค่าเรียน 10 วัน ฝึกนวดจริงอีก 2 วัน

Learn massage techniques  Hot Stone Therapy (the art of massage, advanced Skill)


เรียนรู้การทำงานนวดอย่างมืออาชีพ เหมาะกับ The Therapist ที่ทำงานแข่งขันกันในต่างประเทศ คุณจะได้รับการ Book ตัวจองคิวการนวดค่อนข้างหนาแน่น คุณจะมีคุณลุกค้าที่ไว้ใจ ในการเข้าขอรับบริการจากคุณอย่างที่คุณจะไม่มีวันลืมเลยทีเดียว ว่าในวันแรก ที่คุณตัดสินใจจะเลือกเรียนทรี้ทเม้นท์นี้ โลกแห่งความเป็นจริง ในสังคมการแข่งขันภายนอกประเทศที่จะทำอย่างไรให้มีคุณลูกค้าติดรสมือของการนวด !!!! ครูเป็นเพียงผู้แนะนำแนวทางการนวดเท่านั้น ครูมีหน้าที่สอนคุณเท่านั้น ไม่มีหน้าที่ไปกำหนดชีวิตการทำงานของคุณ ชีวิตนี้เลืออกเองค่ะ /ครูน้ำกับชีวิตการทำงานจริงๆ 100,000

Foreigner 15,000 $USD


 7. Massage Techniques, Aromatherapy Romantic.

 

 ค่าเรียน 5 วัน ฝึกนวดจริงอีก 2 วัน

Learn massage techniques Aroma Romantic (the art of massage, advanced)
 50,000

Foreigner 5,000 $USD

8. Massage Techniques, Emotional Mind Therapy.

 

 ค่าเรียน 5 วัน ฝึกนวดจริงอีก 2 วัน

Learn massage techniques Emotional Mind Therapy.

(the art of massage, advanced)

การนวดแบบ Emotional Mind Therapy. สำหรับผู้ที่มีความเจ็บป่วยทางจิตใจ ซึ่งส่งผลให้ร่างกายเกิดความตึงเครียด ใช้การนวดนี้บรรเทากลุ่มอาการทางจิตใจ เช่น ซึมเศร้า เครียด มีความไม่เป็นตัวของตัวเอง ซึ่งมาจากสาเหตุของสภาวะจิตใจที่เจ็บป่วย จากการได้รับความกระทบกระเทือนจิตใจ #ง่ายๆให้ดูว่าเราเครียดจากสภาวะแวดล้อมมากน้อยแค่ไหน มันมากจนทำให้ร่างกายนี้ เกิดปวดเมื่อย ปวดศรีษะ เครียด หงุดหงิด มากเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ใช่หรือไม่ หากใช่ ทรี้ทเม้นท์นี้ ดูแลสำหรับบรรเทากลุ่มอาการดังกล่าวได้ดี ทั้งร่างกายและจิตใจ


 35,000บาท

Foreigner 5,000 $USD
9. Massage Techniques, Emotional  Deep Wellness Treatment .

 

ค่าเรียน 15 วัน ฝึกนวดเคสจริงอีก 2 เคส

Learn massage techniques Emotional Mind Deep Treatment .

(the art of massage, advanced). 

การนวดแบบ Emotional Mind Deep Treatment . สำหรับผู้ที่มีความเจ็บป่วยทางจิตใจ ซึ่งส่งผลให้ร่างกายเกิดความตึงเครียด กล้ามเนื้อหดตึงเกร็ง ใช้การนวดนี้บรรเทากลุ่มอาการทางจิตใจ เช่น ซึมเศร้า เครียด มีความไม่เป็นตัวของตัวเอง ซึ่งมาจากสาเหตุของสภาวะจิตใจที่เจ็บป่วย  ลักษณะการนวดนี้เข้าถึงระบบของเลือด สมอง ภายในร่างกาย ให้ผลกับเรื่องของ จิต วิญญาณ นัยลักษณะการกระตุ้นจิต  


 60,000บาท

Foreigner 9,000 $USD
ทุกๆวิชา โอนจองค่าครูเต็มจำนวน ก่อนเรียน 7 -10 วัน   
บัญชีธนาคาร กสิกรไทย 697 215 0566 บ้านบุญอักษิกา 
ทำไมครูจึงขอให้โอนก่อน เพราะหลายคนบอกปากเปล่าไม่มีเรียน 
ครูต้องจัดการเรื่อง สถานที่ ครูหุ่น จัดเตรียมหลายอย่าง 
หากจองเรียนแล้วไม่มา ก็ยังสามารถคุยกันได้ 
แต่หาก จองปากเปล่า ไม่มา เป็นการเสียโอกาส ที่ครูจะได้รับจากการจองเรียนของผู้อื่น 

การเรียนนวดเสริมสร้างสมรรถนะ  任意のマッサージスクール、ノースリッジをキャッチリプロダクティブ·ヘルス

เรียนวิธีการนวดภาคปฏิบัติที่เหมาะสมสำหรับระบบสืบพันธ์ เพื่อเสริมการพัฒนาและปรับสมดลทั้งร่างกายและจิตใจ กระตุ้นการทำงานของต่อมลูกหมาก เพื่อป้องกันการเกิดโรคมะเร็งในผู้สูงวัย ป้องกันการเสื่อมสมรรถนะก่อนวัยอันควร ช่วยให้มีความมั่นใจ ในความเป็นหนุ่ม เป็นสาว และสานความผูกพันธ์ในครอบครัว และเรียนทฤษฏีเพิ่มเกี่ยวกับความสมดุลในร่างกายและโรคที่พบได้ระบบสืบพันธ์

หมายเหตุ ผู้เรียนต้องผ่านการเรียนหลักสูตรนวดไทย ๑๕๐ ชั่วโมง แล้วเท่านั้น และเป็นผู้มีจิตเพื่อการดูแล บำรุงรักษาคนเท่านั้น ไม่มีจิตเพื่อ การนำความรู้ไปปลอกลอกผู้อื่น ครอบครัวอื่น 


Massage techniques and skills to enhance physical fitness

Learn massage techniques and skills which particularly suitable for reproductive system in practical part. These techniques and skills aim to enhance the development and the balance of physical and mind including to stimulate the prostate function which helps to prevent the possibility of cancer occurence in the elderly. Besides, it helps to prevent Erectile Disfunction (ED) or impotence as well as building and boosting self-confidence which help to keep a good relationship between couples and among family.

Student must learn more about the theory of physical balance and reproductive system diseases

Remark: Students who want to apply for this course must already pass '150 hours of Thai Traditional Massage' course. Furthermore, students must have service mind, set massage business ethics as priority, and want to treat and cure patients with pure mind. This course is strongly prohibited for those who have dirty mind, lack of mercy, have no trustworthy, and intend to use this knowledge in inappropriate ways.

 

หลักฐานการสมัครเรียน  Evudence of admissions

๑. รูปถ่ายขนาด ๑.๕ นิ้ว จำนวน ๕ รูป  Photo size :1.5 inch photo 5pcs.

๒. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ๒ ใบ Copy of ID card or Passport 2.

การเรียนแบ่งเป็นทั้ง ทฤษฎี และเรียนปฏิบัติ The study is divided into theory and practice.

ใบประกาศ ไทย อังกฤษ จากสมาคมการแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย Certificates issued in symptom resolution massage course from Thai Medicine Association of Thailand Thai.

และใบประกาศนียบัตรจากศูนย์พัฒนาการแพทย์แผนไทยบ้านอักษิกา สปา ในหลักสูตรการนวดเพื่อบำบัดรักษากลุ่มโรคในระบบสืบพันธุ์Certificates from the Thai traditional medicine dovelopment center to promote Ban Auksika Spa course.Massage for treatment of diseases of the reproductive system in the group.

สังกัดสมาคมการแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย  Which is affiliated with Thai Medicine Association of Thailand Thai.

Tell : 02-965-6202 ,063-542-2492,062-392-2453,02-911-0978ตัวอย่างใบประกาศนียบัตรที่่จะได้รับ สำหรับท่านที่ได้เรียนกับทางบ้านอักษิกา 
ทั้งนี้ชื่อของหลักสูตร อาจแตกต่างกันออกไป ตามศาสตร์วิชาที่ท่านเรียน

  
 
 ค่าใช้จ่ายในการเรียนการสอนนั้น
 • ขอให้ชำระก่อนเข้าเรียนเป็นการจองไว้ก่อน 50 % ของศาสตร์เรียนนั้น(หากไม่มาเรียนก็คืนให้เต็มจำนวน) 
 • หากชำระเต็มจำนวน ของศาสตร์การเรียนนั้น ก่อนวันเข้าเรียน 5 วัน 
 • โดยการโอนเงินเข้าบัญชี  ธนาคารกสิกรไทย 697-215-0566 ร้านบ้านบุญอักษิกา 
 • สงวนสิทธิ์แก่ผู้ที่โอนเงินมาแล้ว ให้เข้ารับการเรียนในวัน เวลา ที่นัดหมายมาแล้วเท่านั้น 
.หลังการโอนให้เมล์แจ้ง auksika@gmail.com หรือ Line : auksika หรือโทร 063-512-2492, 062-392-2453 หากครูไม่ว่างอทจไม่ได้รับสาย จะโทรกลับค่ะ

รีบๆๆลงทะเบียนจองเรียนก่อนปี 2559 นะค่ะ เพราะหลังจากนี้จะปรับค่าลงทะเบียนเป็นอัตราปกติ ไม่มีส่วนลด /ครูน้ำกับศาสตร์แม่แก่

 
  
 

รายได้จากการสอน

- เพื่อนำมาสร้างโรงเรียน การนวด 
ใบประกาศนียบัตร นวดสปาตะวันตก 
( หัตถบำบัด,สุคนธบำบัด,ไทยสัปปายะ,โภชนาบำบัด)
ผู้ทดสอบมาตราฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 
(สำหรับคุมทดสอบ ยกระดับฝีมือแรงงาน ระดับ 1-2) 
ศูนย์พัฒนาการแพทย์แผนไทย บ้านอักษิกา ศาสตร์แม่แก่
สอนนวดจับกระษัยเส้นระบบสืบพันธุ์ แบบโบราณ 
โดยละเอียด พัฒนากาย จิต ให้บริการ ทรี้ทเม้นท์การนวด
ดูแลป้องกันฟื้นฟูสุขภาพ กลุ่มโรคระบบสืบพันธุ์ 
ชาย หญิง คนแก่ วัยชรา นวดเสริมสมรรถภาพ 
ชะลอความเสื่อมโทรมในร่างกาย และจิตใจ
ด้วยตนเอง  การันตรี ฝีมือการนวดคุณภาพ 
ชั้นครูนวด ดีเด่น สามปีซ้อน ประเภทเผยแพร่ศาสตร์การแพทย์แผนไทย 

*ขอบคุณรูปประกอบบางส่วนจากอินเตอร์เน็ต
โทร. ประชาชื่น 082 156 9978
Email    :  auksikawellness@gmail.com 
Line ID  : @auksika 
ให้คำแนะนำก่อนการนวด 
เราทำงานบนพื้นฐานความรู้ ความสามารถเท่านั้น
 
เว็บสำเร็จรูป
×